Arendal bruker FNDR

BRUKERVILKÅR FOR FNDR APP

Brukervilkår (sluttbrukervilkår) FNDR app, v. 3.0 – 290917

BRUKERVILKÅR FOR FNDR APP

1. FNDR APP

FNDR app er en plattform som gir deg tilgang til tilbud og informasjon fra butikker. Butikkene vil brukeFNDR app til å annonsere sine varer og tjenester og gi deg gode tilbud. Du kan videre bruke FNDR app til å kjøpe varer og tjenester.

FNDR app er gratis for deg å installere.

FNDR app leveres av FNDR AS, org. nr. 915727077.

2 ANSVAR (BUTIKK, BANK – TRANSAKSJONER)

Annonsørene (butikkene) er ansvarlige ovenfor deg for markedsføring disse publiserer i FNDR app.Butikkene er likeledes ansvarlig ovenfor deg for salg og leveranse av varer og tjenester som du måtte kjøpe gjennom FNDR app med grunnlag i relevante regler som markedsføringsloven, forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dine avtaler om kjøp inngått gjennom FNDR app, er en avtale mellom deg og butikken.

Din bank, ditt kredittkortselskap eller andre aktører du måtte ha inngått avtale om betaling med kort med, er ansvarlige ovenfor deg for gjennomføring av og riktigheten av betalingstransaksjoner du måtte velge å gjøre gjennom FNDR app.

FNDR app lagrer ikke kort numre. Betalinger skjer gjennom DIBs og Tellers løsninger. Du vil bli bedt om å generere din personlige PIN-kode av sikkerhetshensyn.

3 FNDRS ANSVAR

FNDR er ansvarlig for å levere appen til deg, og er ansvarlig for at appen fungerer.FNDR ikke ansvarlig for innhold (annonser) eller for leveranse av de varere og tjenester du måtte kjøpe gjennom appen. (Det er det butikker som er).

FNDR ikke ansvarlig for betalingstransaksjoner (det er det din bank og/eller ditt kredittkortselskap somer etter reglene i de avtaler du måtte ha inngått med disse).

For ansvar utover dette er FNDR kun ansvarlig for ditt direkte økonomiske tap ved forsett eller grov uaktsomhet fra FNDR AS’ side og kun dersom det foreligger årsakssammenheng mellom FNDRs uaktsomhet/grov uaktsomhet og ditt tap.

4 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (PERSONVERNERKLÆRING)

FNDR app behandler lokasjonsdata samlet inn fra din enhet (finmasket lokasjonsdata (GPS) og grov lokasjonsdata (fra nettverk)) for å gi deg relevant informasjon avhengig av hvor din enhet befinner seg.Grunnlaget for behandlingen er samtykke, som du kan gi ved å tillate appen tilgang til din enhets lokasjonsdata. Lokasjonsdata brukes til å sende deg varsler.

For at kommunikasjonen gjennom FNDR app skal fungere, behandler vi IP-adresse og din enhetsUUID.

Dette gjør vi med grunnlag i avtale med deg om leveranse av en fungerende app.
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er FNDR AS, org. nr. 915727077.
Henvendelser om retting, sletting og innsyn i dine personopplysninger kan rettes til FNDR AS.
FNDR AS kan kontaktes via nettsiden www.fndr.no
FNDR leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjeparter.
FNDR vil levere ut aggregerte data til sine samarbeidspartnere (statistikk). Disse data inneholder ikke personopplysninger.

5 ENDRINGER I VILKÅR

FNDR har adgang til å endre vilkårene for appen til enhver tid. Endringer vil bli publisert i appen og på FNDRs nettsider.

Dersom endringer krever ditt samtykke eller aksept for å være gyldige, vil endringene ikke gjelde for deg før du har samtykket eller akseptert.

Dersom ditt samtykke eller aksept er påkrevet for endrede vilkår, og du ikke ønsker å gi slikt samtykke eller aksept, har FNDR adgang til å avslutte din tilgang til FNDR app.

6 NORSK LOV OG VERNETING

Norsk lov gjelder for avtalen (brukervilkårene) og verneting ved tvister er Oslo tingrett.